Лунните морета са обширни базалтови равнини на Луната, които, гледани от Земята, изглеждат като големи тъмни петна върху лунната повърхност. Това е причината ранните астрономи да ги възприемат погрешно като истински морета. Днес се наричат така само по традиция.

Лунните морета и по-значимите кратери на близката страна на Луната.
Лунните морета и по-значимите кратери на близката страна на Луната.

По-значителните морета на видимата страна на Луната по азбучен ред (в скоби са дадени латинските им имена):