Луций Опимий (Lucius Opimius) e римски консул през 121 пр.н.е. заедно с Квинт Фабий Максим Алоброгик.

Луций Опимий е през 125 пр.н.е. претор и потушава въстанието в италийския град Fregellae.

Като консул той прекратява със сила масовия протест на Авентин, организиран от Гай Гракх и Марк Фулвий Флак, понеже не са преизбрани. Убити са Флак и Гай Гракх и много други. След това Опимий съставя трибунал и осъжда 3000 души, заради подкрепа на Гракх, на смърт. През 120 пр.н.е. Опимий е даден под съд за това, но Гай Папирий Карбон постига неговото оправдание.

През 116 пр.н.е. Опимий ръководи комисията, която разделя Нумидия между Югурта и брат му Адхербал. По-късно членовете на комисията са съдени за вземане на подкупи от Югурта. Опимий е изпратен в изгнание в Дирахиум, където и умира.