Льосът (от немски: Löß) е вид еолична почва, формирана от слабо споени прахови частици.[1] Цветът ѝ обикновено е бледожълт до жълтеникавокафяв, плътността е ниска, а порестостта и водопропускливостта са високи. От геотехническа гледна точка льосът е типична пропадъчна почва, която рязко намалява своя деформационен модул при увеличаване на водното съдържание. При подходящи условия върху льосова основа се развиват много плодородни песъчливо-глинести почви с жълтеникав или жълтокафяв цвят.

Льосов откос

Заема обширни пространства, разположени пред зандровите полета на Северна Европа и западен Сибир. Неговото образуване най-често се свързва с постоянните ветрове, които духат пред челото на ледника или от пустините. Там, където има чернозем, има и льос.

В льоса се съдържат от 0,1 до 0,6 процента хумус.

Бележки редактиране