Любица Станковска (на македонска литературна норма: Љубица Станковска) е видна лингвистка от Северна Македония.

Любица Станковска
Љубица Станковска
лингвистка от Северна Македония
Родена
Научна дейност
ОбластЛингвистика

Биография редактиране

Станковска е родена в Тетово на 10 февруари 1943 година. В 1974 година защитава магистратура на тема „Застапеноста на суфиксот -ец (-овец/-евец) во македонската топонимија“, в 1985 година - докторат на тема „Македонскиот топонимиски систем до XVI век“. Продължава образованието си в Чехословкия (1968), Съветския съюз (1970) и Полша (1979).[1] Основен научен интерес за Станковска е македонската ономастика. Работи като научен съветник в Института за македонски език „Кръсте Мисирков“[2] и след това в Института за старославянска култура в Прилеп.

В 2003 година получава наградата „Гоце Делчев“ за особено значими успехи от интерес за Република Македония в областта на науката за труда „Суфиксите -јь, -ьјь, -ь во македонската топонимија“[3].

Трудове редактиране

  • Речник на личните имиња кај Македонците, Скопје, 1992;
  • Македонска ојконимија, книга прва, Скопје, 1995;
  • Македонска ојконимија, книга втора, Скопје, 1997;
  • Топонимите со суфиксот -ица во Македонија, Скопје-Прилеп 2001;
  • Суфиксите -јь, – ьјь, -ь во македонската топонимија, Прилеп, 2002;
  • Имињата на населените места во Кумановско, Прилеп, 2003.

Бележки редактиране

  1. Македонска енциклопедија. Т. 2. Скопје, МАНУ. ISBN 978-608-203-024-2. (на македонска литературна норма)
  2. Службен Весник на Република Македонија // 25 декември 2009. Посетен на 27 октомври 2009. (на македонска литературна норма)[неработеща препратка]
  3. Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“ ја соопшти својата одлука Лауреати на наградата се Љубица Станковска, Георги Чадловски, Гоце Петрески и Јелена Лужина // Посетен на 27 октомври 2009. (на македонска литературна норма)[неработеща препратка]