Лява маргинална вена

Лявата маргинална вена (на латински: vena marginalis sinistra) е със значителен размер и изкачва край левия ръб на сърцето. Тя е клон на голямата сърдечна вена. Голяма сърдечна вена получава разклонения от ляво предсърдие и от двете камери.

Лява маргинална вена
lang=bg
Основа и диафрагмена повърхност на сърцето (Лява маргинална вена, отбелязана от центъра наляво)
Латински v. marginalis sinistra
Атлас Лява маргинална вена
Артерия Лява маргинална артерия
Дренира Лява камера
Влива се в Голяма сърдечна вена