Международна класификация на болестите МКБ-10

МКБ-10 - Международна класификация на болестите 10-а ревизия, последно издадена януари 2007 г. МКБ-10 е общоприетата класификация за кодиране медицински диагнози разработена от Световната здравна организация. МКБ-10 се състои от 21 раздела, всеки от които съдържа под кодове на заболявания и състояния.

Раздели на Международната класификация на болестите (МКБ-10):

 • Раздел I. Някои инфекциозни и паразитни болести
 • Раздел II. Неоплазми
 • Раздел III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунната система
 • Раздел IV. Ендокринната система, проблеми с храненето и нарушена обмяна на веществата
 • Раздел V. Психични и поведенчески разстройства
 • Раздел VI. Заболявания на нервната система
 • Раздел VII. Болести на окото и придатъците му
 • Раздел VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък
 • Раздел IX. Болести на органите на кръвообращението
 • Раздел X. Болести на дихателната система
 • Раздел XI. Болести на храносмилателната система
 • Раздел XII. Болести на кожата и подкожната тъкан
 • Раздел XIII. Болести на костно-мускулната система и съединителните тъкани
 • Раздел XIV. Болести на пикочната и половата системи
 • Раздел XV. Бременност, раждане и следродов период
 • Раздел XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период
 • Раздел XVII. Вродени аномалии (вродени дефекти), деформации и хромозомни аномалии
 • Раздел XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде
 • Раздел XIX. Наранявания, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини
 • Раздел XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност
 • Раздел XXI. Фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравните служби

Източници

редактиране