Магдалина Тодорова

български учен-информатик и университетски преподавател

Проф. Магдалина Василева Тодорова е български учен и университетски преподавател и автор на множество учебници в областта на информатиката и компютърните науки.

Магдалина Тодорова
български учен-информатик, университетски преподавател

Родена
Починала
Пловдив, България

Националност Флаг на България България
Образование Факултет по математика и информатика (Софийски университет)
Професия университетски преподавател
Работила в Факултет по математика и информатика (Софийски университет)

БиографияРедактиране

Проф. Магдалина Тодорова е родена през 1954 г. в Асеновград. През 1977 г. завършва висше образование в специалност „Математика“ във Факултета по математика и механика (днес: Факултет по математика и информатика) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализацията ѝ е в областта на диференциалните уравнения.

От 1978 до 1983 година работи като математик последователно в Текстилен комбинат „Марица“ и в Лабораторията по приложна математика към Единния център по математика и механика на БАН, където работи и в периода 1986-1987 година. Между 1983 и 1986 година прави редовна аспирантура в Института по математика на БАН. През 1987 г. започва работа като асистент по информатика в Централния институт за усъвършенстване на учители и ръководни кадри към Софийския университет.

През 1988 година защитава дисертация на тема „Обобщени системи за заместване на поддървета“ и получава научната степен „кандидат на математическите науки“. От 1988 година до смъртта си през 2019 година работи във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ последователно като асистент, старши и главен асистент, доцент (2000 г.) и професор по информатика и компютърни науки (2013 г.). Между 2003 и 2007 г. заема длъжността заместник-декан по учебната дейност на ФМИ. Дългогодишен член на Факултетния съвет на ФМИ и на Общото събрание на Софийския университет.[1]

Магдалина Тодорова е автор на три книги, 14 учебника и повече от 70 научни статии в областта на езиците за програмиране, алгоритмите, теоретичните основи на програмирането, формалната верификация на програми, проектирането на среди за програмиране и разработка, обучението по програмиране.

През над 30-годишната си работа като преподавател във ФМИ е водила лекционни курсове по обектно-ориентирано програмиране, функционално програмиране, логическо програмиране, структури от данни, верификация на програми, анализ и синтез на програми и други. Преподавала е и на учители по математика и информатика в следдипломните форми на обучение.

Почива на 21 май 2019 година, погребана е на 26 май 2019 година в Пловдив.[1]

БиблиографияРедактиране

  • Тодорова, М. Програмиране на C++, Част I, Сиела Софт енд Публишинг, София, първо издание, ISBN 954-649-454-2(1), 2002, 375 стр.; второ преработено и допълнено издание, ISBN 978-954-28-0704-9, 379 стр.
  • Тодорова, М. Програмиране на C++, Част II, Сиела Софт енд Публишинг, София, 2002, 2004, ISBN 954-649-480-1 (ч. 2), (483 стр.); второ преработено и допълнено издание, София, ISBN 954-649-480-1 (ч. 2), 2008, 495 стр.
  • Тодорова, М. Езици за функционално и логическо програмиране. Първа част. Функционално програмиране, Сиела Софт енд Публишинг, София, ISBN 978-954-28-0828-2, преработено и допълнено издание, 2001, 2003, 2006, 2010, 227 стр.
  • Тодорова, М. Езици за функционално и логическо програмиране. Втора част. Логическо програмиране, преработено издание, Сиела Софт енд Публишинг, София, ISBN 954-649-559-X, 2003, 255 стр.
  • Азълов, П., Ф. Златарова, М. Тодорова. Информатика за 10. клас – профилирана подготовка, Просвета, София, ISBN 954-011-438-1, 2003, 352 стр.
  • Тодорова, М., П. Армянов, Д. Зотева, К. Николов. Сборник от задачи по програмиране на C++. Част първа. Увод в програмирането, ТехноЛогика ЕООД, София, ISBN 978-954-9334-06-7, 2008, 357 стр.
  • Тодорова, М., П. Армянов, К. Николов. Сборник от задачи по програмиране на C++. Част втора. Обектно-ориентирано програмиране, ТехноЛогика ЕООД, София, ISBN 978-954-9334-09-8, 2008, 528 стр.
  • Тодорова, М. Обектно-ориентирано програмиране на базата на езика C++, Сиела Софт енд Публишинг, София, 2011, ISBN 978-954-28-0909-8, 394 стр.
  • Тодорова, М. Структури от данни и програмиране на езика C++, Сиела Софт енд Публишинг, София, 2011, ISBN 978-954-28-0990-6, 334 стр.

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране