Доменът е област във феромагнитен кристал, в която съществува самопроизволно намагнитване при температури по-ниски от точката на Кюри. Аналогични домени съществуват също в сегнетоелектрическите кристали и други вещества.

Домен в процес на намагнетизиране. Реалната широчина на изображението е 0.1 mm