Във физиката на елементарните частици, магнитен монопол е хипотетична елементарна частица, която е изолиран магнит с един-единствен магнитен полюс (северен полюс без южен или обратно).[1][2] Магнитен монопол би имал чист „магнитен заряд“. Съвременният интерес към идеята произлиза от теориите на частиците, в частност теорията на великото обединение и теорията на суперструните, които предполагат съществуването на магнитни монополи.[3][4]

Магнетизмът в даден магнит или електромагнит не се причинява от магнитни монополи и наистина все още не съществуват експериментални доказателства за съществуването на магнитни монополи. Някои системи кондензирана материя на практика съдържат (неизолирани) квазичастици на магнитни монополи[5] или съдържат явления, които математически са аналогични на магнитни монополи.[6]

Източници редактиране

  1. Hooper, Dan. Dark Cosmos: In Search of Our Universe's Missing Mass and Energy. Harper Collins, 6 октомври 2009. ISBN 9780061976865.
  2. Particle Data Group summary of magnetic monopole search
  3. Wen, Xiao-Gang; Witten, Edward, Electric and magnetic charges in superstring models, Nuclear Physics B, Volume 261, p. 651 – 677
  4. S. Coleman, The Magnetic Monopole 50 years Later, reprinted in Aspects of Symmetry
  5. Castelnovo, C. и др. Magnetic monopoles in spin ice // Nature 451 (7174). 3 януари 2008. DOI:10.1038/nature06433. с. 42 – 45.
  6. Ray, M. W. и др. Observation of Dirac monopoles in a synthetic magnetic field // Nature 505 (7485). 2014. DOI:10.1038/nature12954. с. 657 – 660.