Вижте пояснителната страница за други значения на Македония.

„Македония“ с подзаглавие Независим политически вестник е български вестник, излизал в Русе в 1902 година.

„Македония“
Информация
Видмесечник
Начало20 януари 1902 година
Край8 юни 1902 година
Цена10 стотинки, годишен абонамент 2 лева
Езикбългарски

Редактор на вестника е Шанов.[1] Печата се в печатницата на Спиро Гулабчев. От втори брой стопанин е С. Динев.[2]

Вестникът излиза веднъж в месеца. Стреми се да поддържа самостоятелен политически курс, необвързан с основните течения в националноосвободителното движение – представлявани от вече влезлите в конфликт помежду си Върховен комитет и Вътрешна организация.[3]

  1. Спространов, Евтим. Дневник. Т. I (1901 - 1907). София, Македонски научен институт, 1994. ISBN 954-8187-11-6. с. 115.
  2. Иванчев, Димитър. Български периодичен печат, 1844 – 1944: анотиран библиографски указател. Т. 1. София, Наука и изкуство, 1962. с. 458.
  3. Куманов, Милен. „Македония. Кратък исторически справочник“, София, 1993, стр. 143.