Македонска земя

„Македонска земя“ с подзаглавие Седмичник за история, литература и общественост е български вестник, излизал в София в 1936 година.

„Македонска земя“
Makedonska Zemya.JPG
брой 1
Информация
Начало 23 януари 1936 г.
Край 18 март 1936 г.
Цена на
печатно издание
3 лева
Издател Димитър Григоров
Редактор Димитър Григоров
Език български
Политически комунистически
Тираж 2500
Свързани вестници Македонско знаме
Македонско дело

Редакторът му Димитър Григоров Зафиров е член на Македонския литературен кръжок. От вестника излизат 6 броя. Печата се в печатница Съгласие[1][2][3].

БележкиРедактиране

  1. Иванчев, Димитър. Български периодичен печат, 1844 – 1944: анотиран библиографски указател. Т. 1. София, Наука и изкуство, 1962. с. 460.
  2. Македонска енциклопедија, том II. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-024-1. с. 835. (на македонска литературна норма)
  3. Сматракалев, М. Македонскиот литературен кружок, Скопjе, 1993, с. 66, 124