Емблема за пояснителна страница Тази статия е за вестника, излизал в Горна Джумая. За списанието, излизало в Чирпан, вижте Македонски сълзи.

„Македонска сълза“ с подзаглавие Независим орган на македонските бежанци е български вестник, излизал в Горна Джумая в 1919 – 1920 година.

„Македонска сълза“
Информация
Вид 2 пъти в седмицата
Начало 6 декември 1919 г.
Край март 1920 г.
Цена на
печатно издание
40 стотинки, годишен абонамент 60 лева
Редактор Йордан Шурков
Главен редактор Т. Комитов
Език български

Вестникът излиза всяка сряда и събота и е първият вестник в града. Печата се в печатница Гутенберг на Н. Деведжиев. Редактиран е от Т. Комитов – отговорен редактор и Йордан Шурков, редактор. Във вестника излизат материали за българите бежанци от Македония.[1] От вестника са запазени само 5 броя до 25 декември 1919 г.,[2] но по спомени на сътрудници той излиза до март 1920 година.[3]

БележкиРедактиране

  1. Куманов, Милен. „Македония. Кратък исторически справочник“, София, 1993, стр. 149.
  2. Македонска енциклопедија, том II. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-024-1. с. 857.
  3. Български периодичен печат 1844 - 1944. Анотиран библиографски указател, том 1 А-М, Български библиографски институт „Елин Пелин“, Наука и изкуство, София, 1962, стр. 460.