„Македонска читанка“ е учебно пособие, което е написано на македонски диалект. То служи за задоволяване нуждите на сръбските училища във Вардарска Македония. Отпечатва се в Цариград в 1890 година. „Македонска читанка“ е вариант на „Сръбска читанка“ на професор Милойко Веселинович.[1]

„Македонска читанка“
АвторМилойко Веселинович
Първо издание1890 г.
Османска империя
Оригинален езикмакедонски диалект
Жанробразователен
  1. Куманов, Милен. Македония. Кратък исторически справочник, София, 1993, стр. 150.