„Македонско единство“ e български вестник, излизал в 1932 година във Варна.

„Македонско единство“
Информация
Начало6 януари 1932 г.
Край30 април 1932 г.
Цена2 лева, годишен абонамент 120 лева
РедакторВасил Ивановски
Езикбългарски
Тираж1000 бр.

Излиза седмично. Печата се в печатница „Добри Тодоров“. Излизат 4 броя. Подзаглавието му е Ратник за обединяване на македонските сили. Вестникът е орган на левичарска група от македонската емиграция в България. Настроен е срещу ВМРО и срещу Иван Михайлов.[1][2] В „Македонско единство“ пише комунистическият деец и публицист Васил Ивановски.

  1. Куманов, Милен. Македония. Кратък исторически справочник, София, 1993, стр. 157.
  2. Иванчев, Димитър. Български периодичен печат, 1844 – 1944: анотиран библиографски указател. Т. 1. София, Наука и изкуство, 1962. с. 462.