Малки далечни острови на САЩ

Малките далечни острови са задморска територия на САЩ. Всички, с изключение на о. Наваса в Карибско море, се намират в Тихия океан. Никой от тях няма постоянно население.

Местоположение на островите в Тихия океан (без о. Наваса).

Състав: