Мамография

рентгентово изследване на гърдата

Мамографията (още наричана и мастография) е медицинска процедура, използваща нискочестотни рентгенови лъчи (обикновено около 30 kVp) за изследване на гърдите при човека за преглед и диагностика на заболявания. Изследването се провежда с цел ранно установяване на рак на гърдата, обичайно чрез наблюдение на характерни натрупвания на микрокалцификати (скринингова мамография) или с цел диагностициране на всички аномалии, установени по време на скрининговото изследване (диагностична мамография).

Мамографско изследване на дясната гърда на пациентка

Мамографията е най-сигурният метод за откриване на злокачествени образувания на гърдата преди те да станат достатъчно големи, за да могат да бъдат палпирани (открити с физикален метод, опипване). В резултат потенциално е възможно лечение на пациента и при необходимост хирургическа намеса, която е козметично приемлива. Най-общо, колкото по-рано се открие и диагностицира ракът на гърдата, толкова по-голям е шансът за преживяемост.[1]

Като всички рентгенографии, при мамографията се използва йонизиращо лъчение и произведените образи се анализират за необичайни находки. Нормално се използват по-нискочестотни лъчи от тези, използвани при радиография на костите. Сходни изследвания са изследванията с ултразвук, дуктография (инжектиране на рентгеново контрастно вещество в секретиращите канали на гърдата), позитронно-емисионна мамография (ПЕМ), магнитен резонанс. Ултразвукът типично се използва за по-детайлно изследване на натрупвания открити с мамография или при палпация (опипване). Дуктографията е метод, който продължава да се използва на някои места, за установяване причината за кръвотечение от гърдите тогава, когато мамографията не е довела до диагностичен резултат. Магнитният резонанс може да послужи за по-нататъшно оценяване на спорни находки, както и за предхирургичено изследване на пациенти с доказан рак на гърдата с цел установяване на допълнителни лезии, които могат да доведат до промени в хирургическия подход, съответно до запазващата части от гърдата лампектомия или цялостна мастектомия на гърдата.

ПроцедураРедактиране

 
Илюстрация на мамографско изследване

По време на мамографското изследване, гърдата се притиска между две успоредни плочи („лопатки“), което изравнява плътността на тъканите в гърдата, през които трябва да преминат рентгентовите лъчи. С това се постигат едновременно три неща: повишава се качеството на изображението, като се свежда до минимум разсеяното лъчение, съответно се намалява дозата необходимо за изследването лъчение, и гърдата се придържа неподвижна, което намалява размазването на образа при евентуално движение.

Мамографиите се изпълняват в аксиална, медиолатерална и краниокаудална (от черепа към краката) проекции. При скрийнинговата мамография се правят снимки в краниокаудална и медиолатерална проекции. Диагностичната мамография може да включва както тези, така и други видове проекции.

Следите от дезодорант, лосион или талк могат на рентгеновата снимка да се проявят като калциеви натрупвания, затова се препоръчва да се избягва употребата им в деня на изследването.

Разлики между видовете мамографияРедактиране

Най-общо, на скринингова мамография се подлагат жени без наличие на симптоми и оплаквания с цел проверка за злокачествена патология на гърдата в ранен, потенциално лечим стадий. Колкото по-рано се хване ракът на гърдата, при равни други условия, толкова по-висок е процентът на преживяемост.

Диагностичната мамография се прилага на симптоматични пациентки, при които трябва да се определи типа патология и точната диагноза на абнормалните находки, открити при скрининговата мамография. Различните диагнози имат различен изход и процент на преживяемост. Диагнозата на обикновена киста на гърдата има малко усложнения и не застрашава живота на пациента, докато диагнозата рак на гърдата има значителни усложнения. Диагностична мамография се прилага и на пациентки с гръдни импланти, корекции на гърдите или с фамилна обремененост за рак на гърдата.

 
Мобилен център за мамография в Нова Зеландия

Скрининговите изследвания могат да се провеждат от обучен персонал и в среда, която не е задължително болнична; съществува практиката на мобилни центрове с оборудване за скринингова мамография. Диагностичните изследвания се извършват от радиолог в болнично заведение и включват всяка една стъпка от процедурата по образна диагностика.[1]

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. а б Mammography, Dr Portia D'Anverrs and A.Prof Frank Gaillard, Radiopaedia.org