Мандир (или мандира) е място за поклонение на последователите на индуизма.

Част от серията статии за
Индуизъм

Aum

История · Божества
Секти · Митология

Дхарма · Карма · Прераждане
Артха · Кама · Самсара · Мая
Йога · Бхакти · Мокша
Пуджа · Мандир · Вегетарианство

Веди · Упанишади · Рамаяна
Махабхарата · Бхагавад гита
Пурана · други

Свързани теми

Индуизъм по страна
Гурута и светци · Реформи
Аюрведа · Календар · Критика
Празници · Речник · Джьотиша

Свастика

Храмът Брихадешвара

Това са храмове, предназначени специално за религиозни обреди. Мандирът може да е отделна сграда, но се срещат и такива, които са част от по-голям комплекс или под формата на параклис. Обикновено в индуистките храмове има мурти – изображения във формата на статуи и рисунки на определено божество.

Мандирите в повечето случаи са посветени на определено божество, но някои са посветени и на повече божества и вместо мурти в тях има само символи.