Мария (съпруга на Борис I)

българска княгиня
Вижте пояснителната страница за други личности с името Мария.

Княгиня Мария Българска е съпругата на Борис I Покръстител. За нея е известно много малко – майка е на четиримата сина и двете дъщери на Борис: княз Владимир-Расате, княз Гавриил, цар Симеон I, княз Яков, княгиня Евпраксия Българска и княгиня Анна Българска. Името ѝ е засвидетелствувано само веднъж в приписка на известното Чивидалско евангелие от 867 г., която изброява царстващата фамилията на Борис I:

Мария
българска княгиня
Семейство
СъпругБорис I
ДецаВладимир-Расате
Симеон I
Яков
Гавраил (аристократ)
Анна Българска
Евпраксия Българска
Тук са имената от Бъл­гария. На първо място техният [на българите] цар Михаил и брат му Докс, и другият му брат Гавриил, и съпругата му Мария, и синът му Расате, и другият Гавриил, и третият син Симеон, и четвъртият син Яков, и дъщеря му раба божия Пракси (Евпраксия), и другата му дъщеря Анна[1]

Изписани са от анонимен монах за българската дипломатическа мисия до Рим от декември 867 г.

Източници редактиране

  1. A.-P. Péchayre (1936), „Histoire et littérature slaves“, Échos d'Orient, tome 35, N°184, 1936. pp. 442 – 472., doi: 10.3406/rebyz.1936.2885