Марк Емилий Лепид

Уикимедия пояснителна страница

Марк Емилий Лепид (Marcus Aemilius Lepidus) е името на няколко души от една фамилия в Древен Рим:

Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.