Матица сръбска (ср. Матица српска) е най-старото научно, книжовно и културно дружество в Сърбия със седалище в Нови Сад, Войводина. Популяризира и развива науката, литературата и изкуството.

Матица сръбска
Харта за учредяването на „Матика Сръбска“

Основано в Будапеща (в тогавашна Пеща) през 1826 г. по инициатива на Лукиян Мушицки. През 1830-1840-те години се противопоставя на Вуковата езикова реформа.