Матриархатът е обществена система, при която жените и по-специално майките имат централна роля като политическо лидерство, морален автортет и контрол над собствеността. Понякога се срещат термините гинархия, гинокрация или гинекокрация, а също така гиноцентрично общество.

Повечето антрополози смятат, че няма известни общества, които да са недвусмислено матриархални[1][2][3][4][5] като възможно изключение са Ирокезите, в чието общество майките играят централна морална и политическа роля.[6] Освен това съществуват матрилинеарни, матрилокални и авункулатни общества особено сред туземните народи на двете Америки, Азия и Африка.[7] Стриктно матрилокалните общества, понякога са наричани още матрифокални и има известен спор относно терминологичното разграничаване между матрифокалност и матриархат. Дори патриархални системи с превес на мъжете като доминиращ пол могат в някои случаи да се окажат под властта на кралица.

Вижте същоРедактиране

Феминизъм

БележкиРедактиране

  1. Steven Goldberg, The Inevitability of Patriarchy, (William Morrow & Company, 1973).
  2. Joan Bamberger, 'The Myth of Matriarchy: Why Men Rule in Primitive Society', in M Rosaldo and L Lamphere, Women, Culture, and Society, (Stanford, California: Stanford University Press, 1974), pp. 263 – 280.
  3. Donald E. Brown, Human Universals Архив на оригинала от 2010-11-14 в Wayback Machine. (Philadelphia: Temple University Press), 1991.
  4. Cynthia Eller, The Myth of Matriarchal Prehistory: Why an Invented Past Won't Give Women a Future, (Boston: Beacon Press, 2001).
  5. Encyclopaedia Britannica describes this view as „consensus“, listing matriarchy as a hypothetical social system. 'Matriarchy' Encyclopædia Britannica, 2007."
  6. Doug George-Kanentiio, Iroquois Culture & Commentary (New Mexico: Clear Light Publishers, 2000, pp.53 – 55.
  7. Modern Matriarchal Studies Definitions, Scope and Topicality – Heide Goettner-Abendroth