Матриархатът е обществена система, при която жените и по-специално майките имат централна роля като политическо лидерство, морален автортет и контрол над собствеността. Понякога се срещат термините гинархия, гинокрация или гинекокрация, а също така гиноцентрично общество.

Повечето антрополози и историци смятат, че матриархатът предхожда установилия се по-късно патриархат и множество древни общества в Европа, Америка, Азия и Африка са били поначало матриархални. Като основни доказателства се сочат големият авторитет и водещата роля на женските божества, изобразявани като могъщи и всесилни. Сред най-популярните примери е минойската култура, най-древната цивилизация в Европа, където известните като "богини със змиите" божества са всевластни владетелки на природата и хората. [1]

Друг известен пример е цивилизацията на етруските, където археологическите проучвания на градове като Тарквиния, Вулчи, Капуа и др. демонстрират наличието на силна женска власт в периода до IV в. пр.н.е. Дори в по-късни времена, когато преобладаващо патриархалната култура на Рим взема превес, етруските все още се славят като общество със значително полово равноправие. [2]. За матриархално управление се вярва, че е съществувало и сред ранните траки и предтракийското население на Балканите, доказателство за което е абсолютната власт на Богинята - майка, наричана още Бендида. По-късно тракийските общества преминават от матриархално към патриархално управление, въпреки че почитта към върховното женско божество остава доминираща сред траките дори в римската епоха. [3]

По-консервативното направление сред антрополозите са на мнение, че в историческите времена няма общества, които да са напълно и недвусмислено матриархални[4][5][6][7][8] като възможно изключение са Ирокезите, в чието общество майките играят централна морална и политическа роля.[9] Освен това съществуват матрилинеарни, матрилокални и авункулатни общества особено сред туземните народи на двете Америки, Азия и Африка.[10] Стриктно матрилокалните общества, понякога са наричани още матрифокални и има известен спор относно терминологичното разграничаване между матрифокалност и матриархат. Дори патриархални системи с превес на мъжете като доминиращ пол могат в някои случаи да се окажат под властта на кралица.

Вижте също

редактиране

Феминизъм

  1. Велчев, Йордан. Балканският човек XIV - XVII в. Жанет 45, 2015. ISBN 978-619-186-009-1(т.2).
  2. Тюйлие, Жан - Пол. Етруските. Историята на един народ. Рива, 2010. ISBN 978-954-320-325-3.
  3. Попов, Димитър. Тракийска религия. Изток-Запад, 2014. ISBN 619152349-1.
  4. Steven Goldberg, The Inevitability of Patriarchy, (William Morrow & Company, 1973).
  5. Joan Bamberger, 'The Myth of Matriarchy: Why Men Rule in Primitive Society', in M Rosaldo and L Lamphere, Women, Culture, and Society, (Stanford, California: Stanford University Press, 1974), pp. 263 – 280.
  6. Donald E. Brown, Human Universals Архив на оригинала от 2010-11-14 в Wayback Machine. (Philadelphia: Temple University Press), 1991.
  7. Cynthia Eller, The Myth of Matriarchal Prehistory: Why an Invented Past Won't Give Women a Future, (Boston: Beacon Press, 2001).
  8. Encyclopaedia Britannica describes this view as „consensus“, listing matriarchy as a hypothetical social system. 'Matriarchy' Encyclopædia Britannica, 2007."
  9. Doug George-Kanentiio, Iroquois Culture & Commentary (New Mexico: Clear Light Publishers, 2000, pp.53 – 55.
  10. Modern Matriarchal Studies Definitions, Scope and Topicality – Heide Goettner-Abendroth