Матрица продукт-пазар

Матрицата Продукт-пазар (или Матрица на Ансофф) е разработена от считания за основател на стратегическото управление като наука – Игор Ансофф. Тази матрица разглежда вариантите за стратегическо развитие на продуктите. При анализ се разглеждат потенциални продукти, които могат да се развиват във всеки от квадрантите.

Съществуващи продукти Нови продукти
Съществуващи
пазари
Проникване в пазар Разработка на продукт
Нови
пазари
Разработка на пазар Диверсификация

Външни препратки

редактиране

Игор Ансофф – бащата на стратегическия мениджмънт