Машинна инструкция

Машинна инструкция е команда, която предизвиква изпълнението на единична операция от процесора в дадена компютърна архитектура.

Инструкцията може да е последователност от операции необходими за получаването на желан резултат.