Машинно-технологичен факултет (Технически университет-Варна)

Машинно-технологичен факултет е в структyрата на Технически университет-Варна и е един от първите факултети в института. В комплексът на машинно-технологичен факултет е разположен Ректората към Технически университет-Варна.

Машинно-технологичен факултет
Основаване 1963
Вид държавен
Декан Доц. д-р инж. Георги Антонов
Преподаватели ~90
Студенти ~1000
Местоположение Варна, България
Сайт www.tu-varna.bg
Varna location map.png
Разположение във Варна

ИсторияРедактиране

 
Лаборатория Машинно-технологичен факултет

Машинно-технологичения факултет е една от основоположните структури в университета. След учредяването му през 1962 от Професор Д-р инж. Евгений Вътев, той стартира с общо 7 направления (специалности). Факултетната структура е учредена като Машинно-Корабостроителен факултет. През 1966 година е завършен напърно комплексът, който е идентичен по архитектура с Електротехническия факултет. Преподавателите в структурата му са преквалифицирани преподаватели от Технически университет-Варна и високо квалифицирани инжинери от ВМЕИ-София.

Броят на направленията се увеличава. Влиянието на факултета се разраства, поради напредналата индустриализация на страната.

Дакани на Машинно-технологичен факултет/Машинно-Корабостроителен факултет (до 1975)Редактиране

 • доц. к.т.н Борис Желев (1966 – 1970)
 • доц. к.т.н Евгений Вътев (1970 – 1973)
 • доц. к.т.н Румен Йосифов (1973 – 1974)
 • доц. к.т.н Венелин Стоянов (1974 – 1979)
 • доц. к.т.н Михаил Серафимов (1979 – 1984)
 • доц. к.х.н Цветана Тодорова (1984 – 1986)
 • доц. к.т.н Николай Ников (1990 – 1995)
 • доц. к.т.н Николай Ников (1995 – 1999)
 • доц. д-р Радко Радев (1999 – 2007)
 • доц. д-р Ангел Димитров (2007)

СтруктураРедактиране

катедра Технология на машиностроенето и металорежещи машиниРедактиране

Катедрата води своята история с направлението машиностроене (към Технически факултет в Държавния университет) и Обща машиностроителна катедра към ВМЕИ-Варна.Под сегашната си същност катедрата е създадена през 1969 година.

ръководители на катедратаРедактиране

 • ст.преп. Йордан Пашов (1969)
 • доц. д-р Божидар Лалев

катедра Материалознание и технология на материалитеРедактиране

Катедрата е основана през 1963 от Професор Д-р инж. Евгений Вътев. Първоначално лекционните упражнения и курсове са се провеждали в сградата на Държавен университет (ВИНС Варна). Първите хоноровани преподаватели са както хонорани преподаватели от Техническия факултет продължили специализация в чужбина, така и висококвалифицирани преподаватели от ВМЕИ-София и РУ"Ангел Кънчев".

Ръководители на катедратаРедактиране

 • Проф.д-р инж. Евгений Вътев (1963 – 1988)
 • Доц.д-р инж. Михаил Иванов (1988 – 1989)
 • Доц.д-р инж. Николай Ников (1989 – 1990)
 • Доц.д-р инж. Димитър Ставрев (1990 – 1994)
 • Доц.д-р инж. Радко Радев (1994 – 1999)
 • Проф.дтн.инж.Димитър Ставрев (1999 – 2005)
 • Доц.д-р инж. Николай Янев Ников (2005 – 2007)
 • Доц.д-р инж. Радко Йорданов Радев (2007 – 2011)
 • Доц.д-р инж. Радко Йорданов Радев (2011-)

Катедра Индустриален дизайнРедактиране

Катедрата е основана през 1997, като тя е специализирана в различни области на техническото графично проектиране. Специалността индустриален дизайн, която е основната в катедрата е наследник на профила „Промишлен дизайн“, създаден през 1995.

Ръководител на катедратаРедактиране

 • доц. Пламен Братанов

Катедра Транспортна техника и технологииРедактиране

Катедрата по транспорт е създадена през 1963 кат специалност"Двигатели с вътрешно горене".Първите преподаватели в катедрата са асистенти и стажанти от машиннити и корабните специалности в университета. През 1970 година, катедрата започва своята дейност в новия университетски комплекс, след като седем години преди това се е помещавала в сградата на ВИНС.През 1971 и 1972 започва обзавеждането на техническите лаборатории, като се акцентира върху автомобилния и морския транспорт. След натрупания опит някои от преподавателите в катедрата повишават степента си на образование по транспортна техника в технически институти в бившия СССР.Областта в която са защитавани дисертацииите е техническа механизация. През 1989 в катедрата е избран първият професор – Венелин Севастакиев.За развитие на катедрата и реализация и специализация на бъдещи специалисти ръководството на катедрата и университета подписва договори за сътрудничество с подобни катедри в институти и университети от различни страни, сред които:Русия, Чехия, Германия и други.

Ръководители на катедратаРедактиране

 • ас. инж. Любен Трайков
 • проф.д-р инж. В.Севастакиев (1965 – 1993)
 • доц.д.н.инж. М.Серафимов (1993 – 1994)
 • доц.д-р А.Димитров
 • доц.д-р З.Иванов

ИзточнициРедактиране

Страница на Технически университет-Варна