Мащабът е отношението на отсечка от план, карта или чертеж спрямо действителния ѝ размер. Числото, което показва колко пъти са намалени или увеличени реалните размери, се нарича мащабно число.
Например, ако мащабът на една карта е 1:50 000, то 1 cm, измерен върху картата, ще е равен на 50 000 cm от изобразената местност, или 1 cm (от картата) = 500 m (от местността).

Видове мащабРедактиране

  • Числен – той е по-точен, но отнема повече време при изчисленията. Численият мащаб се изразява чрез мащабното число m. Ако с d означим отсечка от плана или картата, а с D – същата дължина, измерена от терена, то:

 
представлява самия мащаб на картата.

  • Графични мащаби
  • Линеен – нанася се под южната рамка на карти и планове. Представлява линия с надписани според мащаба на картата деления, разстоянията между които съответстват на тези от местността.
  • Напречен (трансверзален) – използва се, когато точността на отчитане с линейния мащаб е недостатъчна.

Едър е мащабът, при който знаменателят е малък и картата е по-детайлна. По-дребният мащаб предполага по-голямо намаление спрямо реалните размери и, евентуално, по-голяма територия, обхваната от картата.

Вижте същоРедактиране