Медицинска информатика

Медицинска информатика, още като здравна информатика, информатика в здравеопазването, клинична информатика и биомедицинска информатика e междудисциплинарна област, свързваща информатиката, компютърните науки, медицината и здравеопазването. Програмни продукти се използват и в алтернативната медицина и клинична практика, виж например за употреба в хомеопатията – програмно обезпечаване в хомеопатията.

Програма ExaCT (въвеждащо видео), която намира и сумаризира информация от медицински публикации

Исторически, използването на информатика в медицината датира още в зората на компютрите, през 50-те с приложението на компютри в денталната област и по-късно през 60-те на 20 век със създаването на диагностични и други програми [1].

Свързан с медицинската информатика термин е електронното здравеопазване или също като информационно здравеопазване (еЗдраве), относително нов термин за приложението на електронни процеси в медицинската практика, особено когато става дума за публично поддържани здравни системи.

Източници редактиране

  1. The History of Health Informatics. Health Informatics, Nursing Informatics and Health Information Management Degrees. University of Illinois at Chicago