Медицински университет – София

висше учебно заведение в България
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Медицински университет.

Медицинският университет в София е най-старото училище за висше медицинско образование в България. Има филиал във Враца.

Медицински университет
Основаване 1917 г.
Вид държавен
Ректор Лъчезар Трайков
Преподаватели 1969 души
Студенти > 9000 души
Местоположение София, България
Сайт www.mu-sofia.bg
Sofia Medical University Logo.jpg
Sofia location map.png
Разположение в София
Медицински университет в Общомедия

Университетът е акредитиран от НАОА за 6-годишен срок на 27 юли 2006 г. с оценка „много добър“ и е с най-добра традиция в грантовото финансиране на научни изследвания[1]. В него се обучават над 9000 студенти, от които 3100 чужденци, 121 докторанти, 2237 специализанти и 23 клинични ординатори.

ИсторияРедактиране

МУ в София води историята си от основаването на Медицинския факултет в състава на Софийския университет (СУ) през 1917 г.

Хронология
 • 1917 г. – НС приема закон за създаване на Медицинския факултет в СУ.
 • 1918 г. – професор Г. Шишков прочита първата лекция в МФ на СУ.
 • 1950 г. – МФ на СУ с указ № 246 на Президиума на НС се отделя от СУ и на негова основа се създава самостоятелно висше училище с името Медицинска академия (МА).
 • 1954 г. – МА в София се преименува на Висш медицински институт (ВМИ).
 • 1972 г. – ВМИ в София е включен в състава на новата обединена Медицинска академия със седалище в София, обхващала всички висши медицински институти в страната.
 • 1990 г. – МА в България се закрива, а висшите медицински институти отново стават самостоятелни.
 • 1995 г. – ВМИ в София се преименува на Медицински университет.
Ректори[2]
 • проф. Марко Марков (1950 – 1953)
 • проф. Петър Попхристов (1953 – 1955)
 • проф. Стефан Димитров (1955 – 1956)
 • проф. Алекси Пухлев (1956 – 1958)
 • проф. Христо Христозов (1958 – 1962)
 • проф. Радан Раданов (1962 – 1965)
 • чл.-кор. Георги Гълъбов (1965 – 1970)
 • проф. Николай Попов (1970 – 1972)
 • проф. Атанас Малеев (1972 – 1988)
 • проф. Асен Жабленски (1988 – 1990)
 • проф. Васил Василев (1990 – 1991)
 • проф. Димитър Джеров (1991 – 1999)
 • проф. Владимир Овчаров (1999 – 2008)
 • проф. Ваньо Митев (2008 – 2015)
 • проф. Вихра Миланова (2016 – 2016)
 • проф. Виктор Златков (2016 – 2020)
 • акад. проф. Лъчезар Трайков (2020 – 2024)

РекторатРедактиране

Ръководство с мандат 2016 – 2020 г.Редактиране

 • Ректор: проф. д-р Виктор Златков, дм
 • Заместник-ректор по учебна дейност: проф. д-р Тихомира Златанова, дм
 • Заместник-ректор по наука и акредитация: проф. д.фарм.н. Валентина Петкова
 • Заместник-ректор по следдипломно обучение, международна интеграция и проектно финансиране: проф. д.мед.н. Радомир Угринов

Председател на Академичния съвет е ректорът. Главен секретар е гл.ас. д-р Веселин Петров.

Ръководство с мандат 2020 – 2024 г.Редактиране

 • Ректор: акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн
 • Заместник-ректор по учебна дейност: проф. д-р Каролина Любомирова, дм
 • Заместник-ректор по наука и акредитация: проф. д.фарм.н. Валентина Петкова
 • Заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране: проф. д-р Цветалина Танкова, дмн
 • Заместник-ректор по СДО и УБК: доц. д-р Елица Деливерска-Александрова, дм

СтруктураРедактиране

Медицинският университет е комплексна структура, включваща 4 факултета, департамент, колеж, 14 университетски болници и други звена в София и филиал във Враца. Учебно-лечебната му структура се състои от 2 основни части – Предклинична база и Клинична база. В тях работят 1969 преподаватели и научни сътрудници.

 
Фармацевтичният факултет на ул. Московска

Учебни звенаРедактиране

Факултети
Други

Други звенаРедактиране

Университетски болници[3]
Университетски библиотеки
Университетски електронен, информационен и образователен център

СпециалностиРедактиране

=== Медицински факултет ===

Факултет по дентална медицина

Факултет по фармация

 • Фармация

Факултет по обществено здраве

Медицински колеж

 • Зъботехника
 • Инспектор по обществено здраве
 • Масажист
 • Медицински козметик
 • Медицински лаборант
 • Помощник-фармацевт
 • Рентгенов лаборант
 • Рехабилитатор

Филиал, Враца

 • Акушерка
 • Медицинска сестра
 • Трудотерапевт

ПриемРедактиране

ИзпитиРедактиране

Кандидатстуденсткият изпит се състои от изпит по биология и изпит по химия.

Изпитът по биология представлява развиване на 4 теми, изтеглени лотарийно. Темите са общо 97 – 32 от учебника за 8 клас, 41 от учебника за 9 клас и 24 от учебника за 10 клас, обявени в конспекта. На изпита се падат 1 тема от 8 клас, 2 теми от 9 клас и 1 тема от 10 клас. Всяка тема се оценява от 2 проверители – асистент по медицинска биология и гимназиален учител, като оценката от изпита е средна аритметична на оценките от 4-те теми. При разлика на оценките на двамата проверители по-голяма от 0,5 работата се проверява от арбитър, чиято оценка е окончателна. Арбитърът е хабилитирано лице по медицинска биология с докторска степен.

Изпитът по химия се състои от 4 логически задачи, включени в сборника със задачи по химия за кандидат-студенти, издаден от МУ. Задачите се изтеглят лотарийно, като има комбинации, пречещи да се паднат задачи от един и същи тип. Падат се 2 задачи от органична химия и 2 от неорганична. Аналогично на изпита по биология всяка задача се оценява поотделно от двама проверители, като оценката от изпита е средна аритметична на оценките от 4-те задачи. Ако разликата е по-голяма от 0,50 работата се проверява от арбитър, чиято оценка е окончателна.

Продължителността на всеки изпит е 4 астрономически часа.

КласиранеРедактиране

Балът за класиране се получава по формулата: оценки по биология (диплома) + химия (диплома) + 2 х биология (изпит) + 2 х химия (изпит) = макс. бал 36. Класирането се извършва по низходящ ред на бала според реда на желанията. Броят места е 1:1 мъже:жени (за 2018: 180 за медицина, 120 за дентална медицина, 120 за фармация).

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране