Медицински университет – София

висше учебно заведение в България
Disambig.svg Вижте пояснителната страница за други значения на Медицински университет.

Медицинският университет - София е най-старото училище за висше медицинско образование в България. Има филиал във Враца.

Медицински университет
Основан 1917 г.
Вид държавен
Ректор Лъчезар Трайков
Преподаватели 1969 души
Студенти > 9000 души
Местоположение София, България
Сайт www.mu-sofia.bg
Logo MU Sofia.png
Sofia location map.png
Разположение в София
Медицински университет в Общомедия

Университетът е акредитиран от НАОА за 6-годишен срок на 27 юли 2006 г. с оценка „много добър“ и е с най-добра традиция в грантовото финансиране на научни изследвания[1]. В него се обучават над 9000 студенти, от които 3100 чужденци, 121 докторанти, 2237 специализанти и 23 клинични ординатори.

ИсторияРедактиране

МУ в София води историята си от основаването на Медицинския факултет в състава на Софийския университет (СУ) през 1917 г.

Хронология
 • 1917 г. – НС приема закон за създаване на Медицинския факултет в СУ.
 • 1918 г. – професор Г. Шишков прочита първата лекция в МФ на СУ.
 • 1950 г. – МФ на СУ с указ № 246 на Президиума на НС се отделя от СУ и на негова основа се създава самостоятелно висше училище с името Медицинска академия (МА).
 • 1954 г. – МА в София се преименува на Висш медицински институт (ВМИ).
 • 1972 г. – ВМИ в София е включен в състава на новата обединена Медицинска академия със седалище в София, обхващала всички висши медицински институти в страната.
 • 1990 г. – МА в България се закрива, а висшите медицински институти отново стават самостоятелни.
 • 1995 г. – ВМИ в София се преименува на Медицински университет.
Ректори[2]
 • проф. Марко Марков (1950 – 1953)
 • проф. Петър Попхристов (1953 – 1955)
 • проф. Стефан Димитров (1955 – 1956)
 • проф. Алекси Пухлев (1956 – 1958)
 • проф. Христо Христозов (1958 – 1962)
 • проф. Радан Раданов (1962 – 1965)
 • чл.-кор. Георги Гълъбов (1965 – 1970)
 • проф. Николай Попов (1970 – 1972)
 • проф. Атанас Малеев (1972 – 1988)
 • проф. Асен Жабленски (1988 – 1990)
 • проф. Васил Василев (1990 – 1991)
 • проф. Димитър Джеров (1991 – 1999)
 • проф. Владимир Овчаров (1999 – 2008)
 • проф. Ваньо Митев (2008 – 2015)
 • проф. Вихра Миланова (2016 – 2016)
 • проф. Виктор Златков (2016 – 2020)
 • акад. проф. Лъчезар Трайков (2020 – 2024)

РекторатРедактиране

Ръководство с мандат 2020 – 2024 г.Редактиране

 • Ректор: акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн
 • Заместник-ректор по учебна дейност: проф. д-р Каролина Любомирова, дм
 • Заместник-ректор по наука и акредитация: проф. д.фарм.н. Валентина Петкова
 • Заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране: проф. д-р Цветалина Танкова, дмн
 • Заместник-ректор по СДО и УБК: доц. д-р Елица Деливерска-Александрова, дм

Ръководство с мандат 2016 – 2020 г.Редактиране

 • Ректор: проф. д-р Виктор Златков, дм
 • Заместник-ректор по учебна дейност: проф. д-р Тихомира Златанова, дм
 • Заместник-ректор по наука и акредитация: проф. д.фарм.н. Валентина Петкова
 • Заместник-ректор по следдипломно обучение, международна интеграция и проектно финансиране: проф. д.мед.н. Радомир Угринов

Председател на Академичния съвет е ректорът. Главен секретар е гл.ас. д-р Веселин Петров.

СтруктураРедактиране

Медицинският университет е комплексна структура, включваща 4 факултета, департамент, колеж, 14 университетски болници и други звена в София и филиал във Враца. Учебно-лечебната му структура се състои от 2 основни части – Предклинична база и Клинична база. В тях работят 1969 преподаватели и научни сътрудници.

 
Фармацевтичният факултет на ул. Московска

Учебни звенаРедактиране

Факултети
Други

Други звенаРедактиране

Университетски болници[3]
Университетски библиотеки
Университетски електронен, информационен и образователен център

СпециалностиРедактиране

=== Медицински факултет ===

Факултет по дентална медицина

Факултет по фармация

 • Фармация

Факултет по обществено здраве

Медицински колеж

 • Зъботехника
 • Инспектор по обществено здраве
 • Масажист
 • Медицински козметик
 • Медицински лаборант
 • Помощник-фармацевт
 • Рентгенов лаборант
 • Рехабилитатор

Филиал, Враца

 • Акушерка
 • Медицинска сестра
 • Трудотерапевт

ПриемРедактиране

Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” в Медицински университет –София полагат писмени изпити по биология и химия ( на предварителна и/ или на редовна кандидат-студентска изпитна сесия).

Кандидат-студентският изпит по биология е писмен и се провежда в продължение на два астрономически часа. На изпита ще се изтеглят на случаен принцип комбинации от две тематични единици / два въпроса /. Във всяка комбинация щеима един въпрос от програмата за 9-ти клас и един от 8-ми или 10-ти клас. При формирането на оценката ще се взема под внимание тежестта на отделните въпроси.

Кандидат-студентският изпит по химия е писмени се провежда в продължение на два астрономически часа. Той обхваща материал, изучаван в гимназиите и отразен в Програмата за кандидат-студентите. Изпитът се състои от решаване на логически задачи. В деня на изпита се изтеглят на случаен принцип две тематични логически задачи, от които една включва материал от обща и неорганична химия и една -съответно материал от органична химия. Отговорите трябва да бъдат пълни и обосновани и подкрепени със съответните химически формули и реакции. По време на изпита се разрешава използването на Периодичната система на химичните елементи, Таблицата за разтворимост на съединенията и Електроафинитетните редове на елементите и техните йони.

Кандидатстващите за специалностите във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца

Предварителни кандидат –студентски изпити:

Конкурсни изпити/ тест по етика –за специалностите Медицинска сестра и Акушерка и по биология –за специалност Лекарски асистент

Редовни кандидат –студентски изпити:

Конкурсни изпити/ тест по етика –за специалностите Медицинска сестра и Акушерка и по биология–за специалност Лекарски асистент

Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София полагат писмен изпит върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”, състоящ се от три компонента ( елемента):

 • обща култура за системата на здравеопазване;
 • желание и умение за работа с хора;
 • психо-социална компетентност.

За специалност „Масажист” ( лица с увредено зрение ) –полагат устен изпит-събеседванена същата тема.

За специалност „Зъботехник” полагат и изпит по моделиране.

Изпитът се провежда само в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София.

По време на изпита по моделиране не се разрешава кандидат-студентите да ползват схеми за зъби, пергели, транспортири, линии и други помощни средства, освен моделажен нож. След приключване на изпита кандидат-студентът предава на Техническата комисия конкурсния модел на зъб и малкото пликче с личните си данни, което запечатва пред комисията.

*Кандидат-студенти, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но не подали документи в регламентирания срок, не участват в класирането.

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране