Медицинско оборудване

Медицинското оборудване (или още медицинска техника, медицинска апаратура) е предназначено за подпомагане на диагностика, мониторинг или лечение на заболявания.

US Navy 060530-N-3931M-042 U.S. Navy Hospital Corpsman 3rd Class Umair Iqbal, examines blood chemistry using a microscope in the medical laboratory at the Zamboanga Medical Center.jpg

ВидовеРедактиране

Съществуват няколко основни категории медицинско оборудване.

  • Диагностичното оборудване включва медицински апарати за образна диагностика, които се използват за подпомагане на поставяне на диагнозата. Примери за това са ехографи и ядрено-магнитен резонанс (MRI), позитронно-емисионна томография (PET), CT скенери и рентгенови апарати.
  • Терапевтичното оборудване включва инфузионни помпи, медицински лазери и LASIK хирургически машини.
  • Животоподдържащата апаратура, която се използва за поддържане на телесната функция на пациента, включва медицински вентилатори (обдишващи апарати), упойващи машини (анестезиологични апарти), кардиопулмонарни байпаси, екстракорпорална мембранна оксигенация (ECMO), и диализни машини.
  • Медицинско лабораторно оборудване автоматизира или помага за анализ на кръв, урина и гени.