МедияУики:Confirmdeletetext

ВНИМАНИЕ: На път сте да изтриете страница заедно с цялата ѝ прилежаща редакционна история. Потвърдете, че искате да извършите това, че разбирате последствията, и че съблюдавате политиката и правилата на Уикипедия. В случай на бързо изтриване, за справка на администраторите следват изчерпателно изброените критерии, единствено при изпълнението на поне един от които се допуска използването на тази процедура:

 1. страница, създадена по техническа грешка или като упражнение в редактиране извън пясъчника, особено в основното именно пространство;
 2. статии, за които няма посочени независими източници, доказващи значимостта на техния обект, когато тези статии могат да бъде разглеждани като реклама или опит за създаване посредством Уикипедия на несъществуваща до този момент публичност за обекта на статията;
 3. дискусионни и други страници, включително потребителски, със съдържание неотговарящо на техния замисъл;
 4. страница, която вече е ненужна;
 5. съдържание, неотговарящо на предмета на статията;
 6. вандализъм;
 7. страница, създадена в нарушение на авторски права;
 8. страница, създадена от потребител с отнети права за редактиране;
 9. текст на чужд език или необработен машинен превод;
 10. текст на шльокавица;
 11. страница, която се изтрива временно с цел поддръжка (напр. преместване);
 12. повторно създадена страница, чието изтриване вече е било обсъдено и прието от общността по процедурата с обсъждане и гласуване;
 13. статии в инкубатора, подлежащи на изтриване съгласно неговия регламент;
 14. освен в гореизброените случаи, администраторите имат право да изтриват страници, за които преценят, че очевидно противоречат на някои от установените правила, но само при условие, че изтриването е било поискано или подкрепено от друг редактор с право на глас; администраторите са длъжни незабавно да възстановят изтрита по тази точка страница, ако редактор с право на глас, който не е неин създател, оспори изтриването ѝ.
Заб.: Точки 12 и 13 са пропуснати, тъй като се отнасят до изтриване на файлове.