МедияУики:Emailuserfooter

Това писмо беше изпратено от $1 до $2 чрез функцията „Изпращане на писмо до потребителя“ от интерфейса на Уикипедия. При изпращане на електронно писмо по този начин, подателят не получава достъп до имейл адреса на получателя, което му гарантира конфиденциалност на посочените в настройките лични данни. За повече информация: [1]