МедияУики:Movepagetalktext

Ако поставите отметка, свързаната дискусионна страница ще бъде преместена автоматично към новото заглавие, освен ако под това име не съществува друга дискусионна страница със съдържание.

В този случай, ако желаете, ще е необходимо да преместите или да слеете страницата ръчно.