Международен комитет по мерки и теглилки

Международният комитет по мерки и теглилки (на френски: Comité International des Poids et Mesures, CIPM) e международна организация, учредена в съответствие с Метричната конвенция.

Състои се от 18 души, всеки от които представя една страна-участник.

Комитетът се събира ежегодно в щаб-квартирата на Международното бюро по мерки и теглилки, BIPM.

Комитетът наблюдава работата на Международното бюро по мерки и теглилки, координира метрологичните изследвания в страните-участнички и изработва препоръки за Генералните конференции по мерки и теглилки.

Външни препратки

редактиране