Международен пакт за икономически, социални и културни права

Международният пакт за икономически, социални и културни права (ICESCR) е многостранен договор, приет от Общото събрание на ООН на 16 декември 1966 г. с Резолюция 2200A (XXI), и влязъл в сила на 3 януари 1976 г.[1] Той ангажира, участващите страни да работят за предоставяне на икономически, социални и културни права (ESCR) на несамоуправляващите се и доверителни територии и лица, включително трудови права и право на здраве, право на образование и право до адекватен жизнен стандарт. Към юли 2020 г. Пактът има 171 страни.[2] Още четири държави, включително САЩ, подписват, но не ратифицират Пакта.

Резолюция на ECOSOC 2007/25: Подкрепа за Списък на ООН за Несамоуправляващи се територии от специализирани агенции и международни институции, свързани с ООН (26 юли 2007 г.)

ICESCR е част от Международната харта за правата на човека, заедно с Всеобщата декларация за правата на човека и Международния пакт за граждански и политически права (ICCPR), включително първия и втория незадължителен протокол на последния.[3] Пактът се наблюдава от Комитета на ООН за икономически, социални и културни права.[4]

Източници

редактиране