Международен съюз за чиста и приложна физика

Международният съюз за чиста и приложна физика (на английски: International Union of Pure and Applied Physics, съкр. IUPAP) е международна неправителствена организация за насърчаване развитието на физиката, със седалище в Швейцария. Основана е в Брюксел през 1922 г. от 13 страни: Белгия, Канада, Дания, Франция, Холандия, Япония, Норвегия, Полша, Испания, Швейцария, Великобритания, САЩ, Южноафрикански съюз. Избран е изпълнителен комитет от 10 души. Първото годишно общо събрание на съюза се е състояло в Париж през 1923 г.

Международен съюз за чиста и приложна физика
Информация
Основана1922 г.
СедалищеЖенева, Швейцария
Сайтiupap.org

Целите на IUPAP са:

  • да насърчи международното сътрудничество в областта на физиката;
  • да подкрепя съответните международни конференции и да участва в организирането им;
  • да ускори създаването и публикуването на справочници за физичните константи;
  • да насърчава глобални споразумения относно използването на символи и единици, както и техните номенклатура и еталони;
  • да подпомага свободния обмен на учени;
  • да насърчава научните изследвания и образованието.

IUPAP се ръководи от Общо събрание, което се свиква на всеки три години. Като основен орган на изпълнителната власт на организацията, то следи дейността на 19 специализирани международни и три дъщерни комисии. Съюзът трябва да се състои от членове, представляващи всички общности на физиците. Съюзът има 49 члена.

IUPAP е член на Международния съвет за наука (ICSU).

Външни препратки

редактиране