Международна минералогическа асоциация

Международната минералогическа асоциация (на английски: International Mineralogical Association, IMA) е организация с нестопанска цел, създадена през 1958 г.

Международна минералогическа асоциация
International Mineralogical Association
Информация
Основана1958 г.
Сайтwww.ima-mineralogy.org

Сдружението поддържа международното сътрудничество между официалните минералогични общества в 39 държави. Целта му е да стандартизира номенклатурата на над 4000 минерала, известни дотогава и да насърчава развитието на науката минералогия. Освен това дава имена на новооткритите минерали и ревизира при нужда наименованията на съществуващите. Работата му е регламентирана от неговия устав. IMA редовно предоставя информация чрез доклади и новини до Минералогичните национални дружества или групи. Освен това е тясно свързана с Международния съюз за геологически науки (IUGS) и поддържа редовни контакти с неговите поделения.[1] Публикува официални отчети в някои минералогични списания с правила и норми за всички аспекти на номенклатурата на минералите и някои минерални групи.

В началото на 2011 г. в IMA членуват националните минералогични организации на следните 39 държави[2][3]:

Структура

редактиране

В началото на 2011 г. към организацията функционират 8 комисии, 5 работни групи и два комитета.

Комисии:[43]

 • Приложна минералогия (Applied Mineralogy) (CAM)
 • Минерален растеж и повърхностни процеси Mineral Growth and Interface Processes (CMGIP)
 • Гемологични материали (Gem Materials) (CGM)
 • Минералогични музеи (Museums) (CM)
 • Нови минерали, номенклатура и класификация (New Minerals, Nomenclature and Classification) (CNMNC). Тази комисия е създадена през юли 2006 г. чрез сливане на Комисията по нови минерали и минерални наименования (CNMMN), която съществува от 1959 г. и Комисията по класифициране на минералите, по искане на двете комисии. Целта и е да се справя с всички проблеми във връзка с номенклатурата и съществуващите системи за класификация на минералите и да предоставя консултации на минералогичните общности.
 • Рудна минералогия (Ore Mineralogy) (COM)
 • Физика на минералите (Physics of Minerals) (CPM)

Работни групи:[43]

 • Минерални включения (Inclusions in Minerals) (WGIM)
 • Минерални равновесия (Mineral Equilibria) (WGME)
 • Минералогия на околната среда и геохимия (Environmental Mineralogy and Geochemistry) (WGEMG)
 • Състав и еволюция на земните недра (Solid Earth Composition and Evolution)

Съветът на IMA заседава един път годишно, а между две негови заседания въпросите се разглеждат и разрешават от Изпълнителния комитет на IMA. Съветници и служители на комисиите и работните групи се избират по време на Общото събрание на IMA, което се свиква на всеки четири години.[1]

През 2006 г. на среща в Давос, Швейцария, Съветът на IMA решава да присъжда награда за високи постижения в минераложките изследвания. Наградата представлява сребърен медал, на чиято лицева страна е изобразено логото на организацията, а на обратната е изписан текстът For Excellence in Mineralogical Research. Присъжда се на всеки две години. Носителят на наградата се избира на база научни постижения, представени главно чрез научни публикации и оригинални изследвания в минералогията. За първи път медалът е връчен през юли 2008 г. на професора от университета на Аризона Charles Prewitt. Вторият носител е канадският кристалограф и кристалохимик проф. Frank C. Hawthorne, който получава медала през юни 2009 г.[44]

Източници

редактиране
 1. а б About IMA, архив на оригинала от 21 октомври 2011, https://web.archive.org/web/20111021130242/http://www.ima-mineralogy.org/aboutima.html, посетен на 24 май 2011 
 2. IMA/Supporting Organizations, архив на оригинала от 10 август 2011, https://web.archive.org/web/20110810050208/http://www.ima-mineralogy.org//AdheringOrganizations/adh-org.html, посетен на 24 май 2011 
 3. Directory/Supporting Organizations, архив на оригинала от 19 октомври 2011, https://web.archive.org/web/20111019021258/http://www.ima-mineralogy.org/directory.html#ancre1644675, посетен на 24 май 2011 
 4. Geological Society of Australia, архив на оригинала от 15 октомври 2008, https://web.archive.org/web/20081015185140/http://www.gsa.org.au/specialgroups/sggmp.html, посетен на 24 май 2011 
 5. Österreichische Mineralogische Gesellschaft
 6. Asociación Mineralógica Argentina, архив на оригинала от 31 май 2011, https://web.archive.org/web/20110531184803/http://www.gl.fcen.uba.ar/ama/, посетен на 24 май 2011 
 7. André-Mathieu FRANSOLET // Архивиран от оригинала на 2008-03-09. Посетен на 2011-05-24.
 8. Sociedade Brasileira de Geologia
 9. Българско минералогическо дружество
 10. Mineralogical Society of Great Britain & Ireland
 11. Deutsche Mineralogische Gesellschaft
 12. Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία – Geological Society of Greece, архив на оригинала от 6 юли 2011, https://web.archive.org/web/20110706102616/http://www.geosociety.gr/profile_en.html, посетен на 24 май 2011 
 13. Mineralogical Society of Denmark, архив на оригинала от 1 юли 2007, https://web.archive.org/web/20070701215002/http://www.ima-mineralogy.org//adhorganisations/Denmark.html, посетен на 24 май 2011 
 14. Prof. Magdy Mahmoud Abdel Fattah Khalil[неработеща препратка]
 15. What does IGS stand for?
 16. The Indian mineralogist:Journal of the Mineralogical Society of India
 17. Welcome to the Spanish Mineralogical Society web page
 18. Società Italiana di Mineralogia e Petrologia
 19. Mineralogical Association of Canada
 20. The Chinese Society of Mineralogy, Petrology and Geochemistry', архив на оригинала от 8 август 2008, https://web.archive.org/web/20080808112704/http://www.ima-mineralogy.org/adhorganisations/China.html, посетен на 24 май 2011 
 21. Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap
 22. Rules of the New Zealand Geochemical andMineralogical Society, архив на оригинала от 26 декември 2010, https://web.archive.org/web/20101226195347/http://www.nzgems.org.nz/RulesNZGeMS2008.pdf, посетен на 24 май 2011 
 23. International Mineralogical Association/Norway[неработеща препратка]
 24. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne (PTMin) // Архивиран от оригинала на 2010-04-02. Посетен на 2011-05-24.
 25. Sociedade Geologica de Portugal
 26. Mineralogical Society of Romania, архив на оригинала от 5 октомври 2011, https://web.archive.org/web/20111005041608/http://bioge.ubbcluj.ro/minsoc/, посетен на 24 май 2011 
 27. Российское минералогическое общество
 28. Mineralogical Association of South Africa // Архивиран от оригинала на 2009-01-30. Посетен на 2011-05-24.
 29. Mineralogical Society of America
 30. Slovenská geologická spoločnosť, архив на оригинала от 26 септември 2011, https://web.archive.org/web/20110926224027/http://dionysos.gssr.sk/sgs/, посетен на 24 май 2011 
 31. Slovensko Geološko Društvo
 32. International Mineralogical Association/Uzbekistan[неработеща препратка]
 33. CBIT-Українське мінералогічне товариство // Архивиран от оригинала на 2016-03-05. Посетен на 2011-05-24.
 34. Magyarhoni Földtani Társulat Ásványtan-Geokémai Szakosztály, архив на оригинала от 15 август 2011, https://web.archive.org/web/20110815155042/http://www.mft-asvgeok.nhmus.hu/, посетен на 24 май 2011 
 35. Suomen mineraloginen seura r.y.
 36. Société Française de Minéralogie et de Cristallographie // Архивиран от оригинала на 2011-10-13. Посетен на 2011-05-24.
 37. Hrvatsko Geološko Društvo
 38. Česká geologická společnost
 39. SSMP: Schweizerische Mineralogische und Petrographische Gesellschaft, архив на оригинала от 4 март 2016, https://web.archive.org/web/20160304214426/http://ssmp.scnatweb.ch/annual_reports_and_protocols/index.php?id=1116, посетен на 24 май 2011 
 40. Varuträsk mineral och geologi, архив на оригинала от 7 октомври 2008, https://web.archive.org/web/20081007022453/http://www.geonord.org/mineral/varutrask_mineral/mineral/referenser.html, посетен на 24 май 2011 
 41. Big List of Korean Scientific Societies
 42. The Mineralogical Society of Japan, архив на оригинала от 19 октомври 2011, https://web.archive.org/web/20111019175444/http://wwwsoc.nii.ac.jp/jams3/msj/index-e.html, посетен на 24 май 2011 
 43. а б IMA/Commissions, Working Groups & Committees, архив на оригинала от 10 август 2011, https://web.archive.org/web/20110810050208/http://www.ima-mineralogy.org//AdheringOrganizations/adh-org.html, посетен на 24 май 2011 
 44. IMA medal, архив на оригинала от 7 октомври 2011, https://web.archive.org/web/20111007092249/http://www.ima-mineralogy.org/MEDALcommittee/IMAmedal.html, посетен на 24 май 2011 

Външни препратки

редактиране