Международна банка за икономическо сътрудничество

Международната банка за икономическо сътрудничество, съкратено МБИС (на руски: Международный банк экономического сотрудничества, МБЭС), със седалище в Москва е учредена през 1963 г. за съдействие на търговията и задълбочаването на икономическото сътрудничество главно между социалистическите страни от Съвета за икономическа взаимопомощ.

Уставният капитал съставлява 400 млн. евро.

УправлениеРедактиране

Висшият орган на управление на банката е Съветът, който се състои от представители на всички държави членки на банката. Всяка страна има 1 глас независимо от размера на нейния дял в капитала на банката. Решенията се считат за приети при пълно единодушие на страните-членки.

Изпълнителният орган на банката е Управителният съвет.

ЧленовеРедактиране

Първоначално: Понастоящем:
Народна република България Република България
Унгарска народна република
Демократична република Виетнам Социалистическа република Виетнам
Германска демократична република
Република Куба
Монголска народна република Монголия
Полска народна република Република Полша
Съюз на съветските социалистически републики Руска федерация
Румънска народна република Румъния
Чехословашка социалистическа република Словашка република
Чешка република

ИсторияРедактиране

Банката е учредена в съответствие със Споразумението за многостранни разплащания в преводни рубли и организация на МБИС от 22 октомври 1963 г. Членове на банката са били: България, Унгария, ГДР, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Чехословакия и Куба.

Уставният капитал на МБИС първоначално е определен на 300 млн. преводни рубли. Квотите на страните-членки в капитала са установени според обема на експорта в тяхната взаимна търговия.

До началото на 1990-те години МБИС осъществява междудържавните разплащания по външнотърговските операции между влизащите в него страни.

Същевременно МБИС кредитира взаимните външнотърговски доставки. Обемът на операциите на МБИС по онова време съставлява около 3 млрд. щатски долара.

За периода 1964-1990 г. получената от банката печалба съставлява повече от 1 млрд. ЕКЮ. Приблизително 44 % от печалбата, от която около 1/3 е в свободно конвертируема валута, е разпределена между страните-членки на МБИС. Сумата на разпределената печалба 3 пъти превишава вноските на страните-членки в уставния капитал.

След прекратяването на функционирането на Съвета за икономическа взаимопомощ банката продължава да работи в пазарни условия. Приоритетни направления на дейността на МБИС остават финансиране на външната търговия и обслужване на контрагентите, с предимство от страните-членки на банката.

Външни препраткиРедактиране