Международна федерация на профсъюзите

Международната федерация на профсъюзите, известна още като Амстердамски интернационал на профсъюзите и Жълтия интернационал, е международно обединение на профсъюзите с реформистка идеология, съществувало до 1945.

Включва предимно профсъюзи от европейски страни. Опонира си с базирания в Москва Профсъюзен интернационал.

Създаден е през 1919 в Амстердам. По време на войната практически прекратява дейността си. Официално се саморазпуска през 1945 г.

Наследена е от Международната конфедерация на свободните профсъюзи през 1949 г.

До 1944 г. в Жълтия интернационал членува свързаният с БРСДП (ш.с.) български Свободен общ работнически синдикален съюз.