Международна хидрографска организация

Международната хидрографска организация (МХО) (на английски: International Hydrographic Organization; на френски: Organisation hydrographique internationale) е междуправителствена организация, за координация на хидрографските дейности.

Международна хидрографска организация
Карта на страните членки на МХО (в синьо).   Членки.   Одобрени, чакат прием.   Кандидати.
Карта на страните членки на МХО (в синьо).
  Членки.
  Одобрени, чакат прием.
  Кандидати.
Информация
Основана21 юни 1921 г.
СедалищеМонако
Езицианглийски и френски
РъководителГенерален секретар: Матиас Йонас (Германия)
Членове88 държави
Сайтwww.iho.int

Основна цел на МХО е подсигуряването, че световният океан и плавателните води са правилно проучени и описани. Това се постига чрез установяване на международни стандарти и чрез координиране на начинанията на хидрографските бюра по света.

МХО има статут на наблюдател в ООН, където е призната за компетентна власт за хидрографски изследвания и морско картографиране. Стандартите и спецификациите на МХО за хидрография и морско картографиране имат широко използване.

Международната хидрографска организация е основана през 1921 г. като „Международно хидрографско бюро“ (МХБ). Сегашното име е прието през 1970 г. като част от нова международна конвенция ба МХО, приета от десет страни членки. Бившото име се използва до 8 ноември 2016 г. във връзка със секретариата на организацията. След това, последният приема името „Секретариат на МХО“. Той е съставен от избран генерален секретар и двама поддържащи директори плюс персонал от 17 души в щаб-квартирата на организацията в Монако.[1]

През 19 век много морски държави основаван хидрографски служби, за да предоставят начини за подобряване на навигацията на търговски и военни плавателни съдове чрез публикации за морска навигация, морски карти и други услуги. Съществуват значителни разлики в хидрографските процедури и публикации. През 1889 г. се състои Международна морска конференция във Вашингтон, на която е предложено да се основе постоянна международна комисия. Подобни предложения са направени и на сесии на Международния конгрес за корабна навигация в Санкт Петербург през 1908 г. и Международната морска конференция през 1912 г.[1]

През 1919 г. хидрографи от Великобритания и Франция си партнират във вземането на нужните стъпки, за да се свика международна конференция на хидрографите. Лондон е избран като най-удачно място за тази конференция и на 24 юли 1919 г. отваря врати Първата международна конференция, на която присъства хидрографи от 24 страни. Тема на конференцията е „Вземане под внимание целесъобразността на всичките морски държави, приемащи сходни методи за подготовка и съставяне на техните карти и хидрографски публикации; правейки резултатите най-удобни, за да се използват по-лесно; създаване на система за взаимообмен на хидрографска информация между всички държави; предоставяне на възможност за консултации и дискусии на хидрографски теми от хидрографски експерти по света“. Това все още е основната цел на МХО.[1]

В резултат на конференцията се образува постоянна организация и се подготвят статути за нейните дейности. МХО започва дейността си през 1921 г. с 18 държави членки. Княжество Монако е избрано за седалище на организацията по предложение на принца на Монако Албер I.[1]

МХО развива хидрографски стандарти. Тези стандарти впоследствие се приемат и използват от 88 държави членки и други в техните проучвания, морски карти и диаграми и публикации. Почти универсалното използване на стандартите на МХО означава, че продуктите и услугите, предоставяни от местните хидрографски и океанографски служби са последователни и разпознаваеми от всички мореплаватели и други потребители.

МХО подкрепя образуването на Регионални хидрографски комисии (РХК). Всяка РХК координира проучванията и картографиранията на национално ниво в държави от всеки регион и работи като форум за адресиране на други проблеми от общ хидрографски интерес. 15 РХК плюс Хидрографската комисия в Антарктика покриват света.

Източници

редактиране