Международен сигнален код

Международният сигнален код (съкратено МСК, на английски: International Code of Signals, INTERCO) е сигнален код за търговски и военни кораби за комуникация на важни съобщения относно състоянието на плавателното средство и за намеренията на неговия командващ, ако има езикови бариери. МСК сигнали могат да бъдат подавани чрез сигнални флагове, примигващи светлини, семафори, Морзов код или радио.

МСК се администрира от Международната морска организация.

Първият международен код е създаден през 1855 г. от Британската търговска комисия (British Board of Trade) и е публикуван през 1857 г. в две части. Първата съдържа универсални и международни сигнали, а втората част – само британски сигнали. 18 различни сигнални флага са използвани за кодирането на над 70 000 възможни съобщения. Кодът е изменен през 1887 г. от Британската търговска комисия и през 1889 г. на Международната конференция във Вашингтон. Кодът е използван в битката при Цусима, когато оцелелите от руския флот изпращат сигнал XGE („Предавам се“).

След Първата световна война Международната радиотелеграфска конференция във Вашингтон през 1927 г. разглежда предложение за промяна на кода. Изготвен е на седем езика: английски, френски, италиански, немски, японски, испански и норвежки. Това ново издание е завършено през 1930 г. и е прието на Международната радиотелеграфска конференция в Мадрид през 1932 г. На Мадридската конференция се назначава и комисия, която отговаря за промени в кода.

В новата версия на кода се включва авиационна лексика и завършен медицински раздел с помощта и съветите на Office International d’Hygiene Publique. Добавени са също съобщения за комуникация между плавателните средства и собствениците, агенти, ремонтни работилници и други морски официални лица.

След Втората световна война на своята административна радио конференция през 1947 г. International Telecommunication Union (Международен Комитет по Телекомуникации) предлага International Code of Signals (Международен сигнален код) да премине в компетенцията на Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO), която е преименувана в IMO (Международна Морска Организация) през януари 1959 г. Първата асамблея на IMCO решава Организацията да поеме всички функции, които да се изпълняват от Постоянен Комитет по Международния Сигнален Код.

Втората асамблея на IMCO през 1961 г. одобрява планове за изчерпателен преглед на International Code of Signals (Международен Сигнален Код) с цел той да се приведе в съответствие с новите изисквания на моряците. Документите са подготвени на 9 езика: английски, френски, италиански, немски, японски, испански, норвежки, руски и гръцки.

Международният сигнален код е преразгледан през 1964 г. с цел да се отчетат препоръките на Conference on Safety of Life at Sea (SOLAS) от 1960 г. и на Administrative Radio Conference, от Женева през 1959 г. Промените влизат в сила през 1965 г.

Всеки сигнал в МСК има завършено значение, получателят не трябва да чака втори или трети сигнал, за да разбере съобщението.

The English-language version of the INTERCO is available through the National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), which was formerly the National Imagery and Mapping Agency, as Publication 102. [1] Архив на оригинала от 2005-12-15 в Wayback Machine.

Извадка на някои съобщения

редактиране

AC: I am abandoning my vessel. Аз напускам кораба си (евакуирам се).
AD: I am abandoning my vessel which has suffered a nuclear accident and is a possible source of radiation danger. Аз напускам кораба си, на който имаше ядрен инцидент и е възможна радиация.
AN: I need a doctor. Имам нужда от лекар.
AN 1: I need a doctor; I have severe burns. Имам нужда от лекар;Имам тежки изгаряния.
AN 2: I need a doctor; I have radiation casualties. Имам нужда от лекар. Имам пострадали от радиация.
EL: Repeat the distress position. Повторете позицията (местоположението) на бедствието.
EL 1: What is the position of vessel in distress? Каква е позицията (местоположението) на бедстващия кораб?
GM: I cannot save my vessel. Не мога да спася кораба си.
GN: You should take off persons.
GN 1: I wish some persons taken off. Skeleton crew will remain on board.
GN 2: I will take off persons.
GN 3: Can you take off persons?
IT: I am on fire.
MAA: I request urgent medical advice.
MAB: I request you to make rendezvous in position indicated.
MAC: I request you to arrange hospital admission.
MAD: I am... (indicate number) hours from the nearest port.
VG: The coverage of low clouds is… (number of octants or eighths of sky covered).
US 4: Nothing can be done until weather moderates.

Вижте също

редактиране

Външни препратки

редактиране