Международни ученически олимпиади

Международните ученически олимпиади са група международни съревнования на ученици в гимназиална възраст, провеждани обикновено ежегодно по ред учебни дисциплини.

В олимпиадите участват отбори от по 4-6 ученика от различни страни, които са се представили най-добре на съответните национални олимпиади. Изключение от това правило е олимпиадата по лингвистика, която допуска няколко отбора от страна.

Има 17 международни олимпиади:

Общата цел на тези олимпиади е да се популяризира науката, да се даде шанс на талантливи ученици и да се сравнят образователните системи на участващите страни. Нивото на заданията е много високо. Доброто представяне на такава олимпиада дава възможност за постъпване в което и да е висше училище по света.

Външни препратки редактиране