Междурелсовите разстояния по света.

Междурелсието е разстоянието между вътрешните страни на релсите при железопътните линии или метрополитените, мерено перпендикулярно на оста на пътя на 14 mm от горния ръб на релсата. В наши дни най-разпространеното междурелсие, което често се нарича стандартно, е 1435 mm. То се се използва при 60% (по дължина) от железопътните линии по света. Линиите с по-малко междурелсие се наричат теснолинейни или теснопътни.

Някои държави по света поддържат линии с различно междурелсие. В Русия, например, то е 1520 mm.