Мезофората е вид стилистична фигура, която се състои в повторение на еднакви звуци, думи или изрази:

Бидейки вид звуково повторение, мезофората спада към основните средства за изграждане на звукова организация на стиха, на т.нар. фоника. Наред със сходните ѝ фигури анафора и епифора, мезофората служи за подчертаване на значението на отделна дума или мисъл и/или засилване на благозвучието и емоционалната изразителност на речта.[1]

ПримерРедактиране

Пример за мезофора съдържа стихотворението „Ледена стена“ на Пейо Яворов.[2]

Ледена стена – под нея съм роден.
Стъклена стена – отвред съм обграден.
Хладната стена – замръзва моят дих.
Вечната стена – с глава я не разбих.

ИзточнициРедактиране

  1. Статия „Звукови повторения“, Богданов, Иван. Енциклопедичен речник на литературните термини, Изд. „Петък Берон“, София, 1993 г., стр. 134 (онлайн извадка)
  2. Яворов, Пейо. „Ледена стена“