Менекрат Олинтски (на старогръцки: Μενεκράτης ο Ολύνθιος) е древногръцки историк от IV век пр. Хр. Произведенията му не са запазени.

Менекрат Олинтски
Μενεκράτης ο Ολύνθιος
древногръцки историк
Роден

Менекрат е споменат един-единствен път в схолиите към граматиката на Дионисий, че твърди, подобно на Андрон Ефески, че буквите в азбуката са наречени финикийски в чест на Финике, четвъртата дъщеря на Актей, която умряла млада и девица. Това гледище е било сравнително широко разпространено.[1][2]

  1. Müller, K. Fragmenta historicorum graecorum, Menecrates Olynthius, II. 1841. с. 344.
  2. Sophocles, E. A. History of the Greek Alphabet, with Remarks on Greek Orthography and Pronunciation. Cambridge: Published by George Nichols, Boston: B. B. Mussey and Company, 1848. с. 4.