Меркитите са етническа група, живяла по десния бряг на река Селенга в днешните Монголия и Русия през XI-XIII век.

Меркитите на картата на Монголската империя около 1207 година

Според преобладаващото мнение меркитите са монголски народ, но някои автори ги свързват със самодийците или тюрките. Те играят важна роля в ранната история на Монголската империя, като са сред първите народи, подчинени от Чингис хан в началото на XIII век.