Месецословът е църковен или народен календар с посочени дни в памет на светци и годишния кръг от църковни празници.

Чети-миней на Дмитрий Ростовский, Киев 1714 г.
Календар в доминикански манастир, Турку, 1340-1360 г.

Може да съдържа също така указания за особености на богослужението в съответния ден. В православието календарът влиза в състава на такива богослужебни книги като служебник и типикон.

Месецословът съдържа само неподвижни празници от годишния богослужебен кръг.

Понякога в календара се използва система от знаци за обозначаване на особености в богослужението при църковни празници[1].

Сборникът от жития на светци, наречен чети-миней (тоест предназначени за четене, а не за богослужение), е подобно подреден по месеци и дати, свързани със светиите.

Източници редактиране

  1. Православная энциклопедия. Знаки праздников месяцеслова. Том XX. А. А. Лукашевич; М.: Церковно-научный центр „Православная энциклопедия“, 2009, стр. 268-271

Вижте също редактиране