Метежът е групово въоръжено надигане срещу властта. Терминът обичайно се използва за обозначаване на такива действия във въоръжените сили.

Възстановка по Бехистунския надпис за триумфа на Дарий над мага Гаумата и метежните царе в края на 6 век пр.н.е. Персийският шах е стъпил върху поваления Гаумата, след него просят пощада деветимата победени метежни царе. Зад шаха са телохранител и воин от отряда на „безсмъртните“.

Представлява еднократно действие или поредица от действия на въоръжена, открита съпротива на военното ръководство и/или на правителството, управляващо страната (или част от нея).

Убийството на полковник Плат от метежниците в Мов, Британска Индия

Може да бъде също под формата на открито неподчинение или противопоставяне на какъвто и да е контрол. Ако такива действия продължават или се усилват, то метежът може да се стигне до гражданска война или революция.

Вижте същоРедактиране