Методизъм е деноминация от християнството, възникнало като движение в рамките на Англиканската църква за духовно възраждане и чистота.

История редактиране

Създадено е от Джон Уесли (1703-1791). След неговата смърт последователите му се отделят в отделна деноминация. Най-силно разпространен е в Северна Америка.

Методизмът изпитва силно влияние от Пиетисткото движение в Лутеранската църква (класическата протестантска църква и най-голямата евангелистка деноминация; всички други протестантски църкви се считат за секти спрямо нея) и спомага за големи социални промени в Западна Европа. От своя страна методизмът довежда до още по-нови духовни съживления в Западна Европа и в Северна Америка – Движението на светостта и Петдесятно-харизматичното движение.

Характерни черти редактиране

  1. Методичност в изучаването на Библията
  2. Наблягане на личното обръщение към Иисус Христос (истинско новорождение чрез лично приемане на Христос и покаяние)
  3. Арминиянско богословие, което за разлика от калвинисткото, набляга върху човешката свобода и отговорност пред Бог и отрича калвинисткото определение за предопределението
  4. Наблягане върху социалната дейност на Църквата
  5. Силно наблягане върху освещението

Теология редактиране

Повечето методисти приемат арминианската концепция за свободната воля чрез Божията милост. По този начин те се противопоставят на калвинистката концепция за предопределеността при спасението, в опозиция на реформираните църкви. В силно реформираните територии като Уелс обаче се наблюдава Калвинистки Методизъм, наречен Презвитерианска църква на Уелс.

Джон Уесли е изучаван от методистките министранти за интерпретацията си за църковната практика и доктрина. В сърцето си, теологията на Уесли очертава живота на добрия християнин: да обичаш Бог с цялото си сърце, ум, душа и сила и да обичаш ближния, както обичаш себе си.

Методизмът приема класическата доктрина за Светата Троица: Отца, Сина и Светия Дух, както и за едновременно човешката и божествена същност на Иисус. Той също признава Апостолския и Никейския символ на вярата. Води се че тези символи на вярата имат общо с библейското свидетелство за Божиите действия.

Тайнствата в методистката църква следват интерпретациите в Англиканството. Това идва от теологията на Джон и Чарлс Уесли, които били англикански свещеници. Както е отбелязано в „Статии на религията“, методистите признават две тайнства: Кръщение и Света Евхаристия. Те също признават за съществуването и на други видове божия милост, които често функционират като тайнства, но не се признават като такива.

Източници редактиране