Метод за разширяване на спектъра

Разширяване на спектъра е начин за повишаване ефективността на предаване на информацията с помощта на модулирани сигнали през канал със силни линейни изкривявания (затихвания), водещ до увеличаване широчината на спектъра на сигнала.

В съществуващите днес системи за тази цел се използват три метода:

В редица системи, за да се намали мощността на страничното електромагнитно излъчване, често се прилагат сходни технологии, напр. Spread-spectrum clock generation (SSCG), при които честотата на тактовия генератор на високочестотните синхронни схеми постоянно се променя в граници от порядъка на 30 – 250 kHz (например, в SATA, DisplayPort)[6].

ИзточнициРедактиране

  1. Nyberg H., Craig, S., Magnusson S., Edgren, E. Collision properties of GSM hopping sequences/The 11th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), 2000, pp. 1004 – 1008
  2. www.math2.rwth-aachen.de
  3. Carneheim, Caisa, et al. „FH-GSM frequency hopping GSM.“ Vehicular Technology Conference, 1994 IEEE 44th. IEEE, 1994.
  4. Olofsson, Hakan, Jonas Naslund, and Johan Skold. „Interference diversity gain in frequency hopping GSM.“ Vehicular Technology Conference, 1995 IEEE 45th. Vol. 1. IEEE, 1995.
  5. Технологиите nanoNET и nanoLOC
  6. home.sogang.ac.kr

ЛитератураРедактиране

  • Варакин Л. Е. „Системы связи с шумоподобными сигналами“, Москва, изд. „Радио и связь“, 1985 г.

Вижте същоРедактиране