Микрометър (единица)

1/1 000 000 част от метъра
(пренасочване от Микрометър)
Вижте пояснителната страница за други значения на Микрометър.

Микрометърът (означение µm) е единица за дължина, производна на единицата метър. Микрометърът е равен на една милионна част от метъра (1 µm = 10–6 m). Известен е и като микрон (означаван с µ), но това наименование е остаряло – използвано е официално до 1967 г., когато Генералната конференция по мерки и теглилки (Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM) забранява понятието микрон да се използва съвместно с единиците от SI.

Прашинка с размер от порядъка на един микрометър върху главичка на топлийка

1 µm = 0,001 mm = 0,000 1 cm = 0,000 001 m.

Примери за обекти с малки размери

редактиране

Източници

редактиране

Вижте също

редактиране