не бива да се бъркат или смесват с минойците

Минийците според древногръцката митология са полулегендарен автохтонен етнос обитавал ареала на егейската цивилизация в древността.

Според Херодот, пеласгите изгонили минийците на остров Лемнос. Центърът на минийците бил град Орхомен в Беотия. Древногръцките източници не винаги ясно разграничават минийците от пеласгите. Минийците, аналогично на пеласгите, произхождат от легендарния цар Миний. Свързват се първоначално с Атика. Аргонавтите понякога са наричани и минийци.

Източници и литература

редактиране
  • Caskey, John L. „The Early Helladic Period in the Argolid“. Hesperia, Vol. 29, No. 3. (July—September, 1960), pp. 285—303.
  • Dietrich, Bernard Clive. The Origins of Greek Religion. Walter de Gruyter, 1974. ISBN 3-11-003982-6
  • H. J. Walker (translator). Memorable Deeds and Sayings: One Thousand Tales from Ancient Rome By Valerius Maximus. Rome: Hackett Publishing, 2004, p. 146—149. ISBN 0-87220-674-2 Translation of Valerius Maximus. Factorum et dictorum memorabilium in particular, iv and ix.
  • Harper’s Dictionary of Classical Antiquities
  • Hood, M. S. F. „Archaeology in Greece“. Archaeological Reports, No. 7 (1960), pp. 3—35.